Spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik namestimo piškotke in omogočimo pravilno delovanje strani?
Več informacij
   Pogosta vprašanja  |  Multipleksi  |  RSS Novice RSS  |  Najdi Zacetna stranKontaktiE-postaEN
DVB-T v Sloveniji Digitalne tehnologije
AKTUALNO OSNOVE SPREJEMNIKI POKRITOST PREHOD HDTV FORUM

Pravno obvestilo

Izjava o omejitvi odgovornosti

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije si pri urejanju spletnega mesta prizadeva omogočiti širši javnosti dostop do informacij o bistvenih vsebinah, ki se nanašajo na digitalno prizemno televizijo (DVB-T). Prizadeva si tudi, da so podatki popolni, točni in ažurni, vendar tega zaradi same narave spleta ne more v celoti jamčiti. Namen objave je zgolj informativne narave. Spletne strani so oblikovane tako, da omogočajo povezave tudi na druge spletne strani. Agencija ne odgovarja za posledice, ki izhajajo iz ravnanja na podlagi vsebine spletnih strani Agencije, in ne odgovarja za vsebino in posledice, ki izhajajo iz ravnanja na podlagi vsebin povezanih spletnih strani.

Varstvo podatkov

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije zbira podatke o številu obiskov spletnega mesta ter o pogostosti in trajanju obiskov na posamezni spletni strani izključno za lastne statistične namene. Podatki o obiskih, ki jih zbira Agencija, ne vsebujejo podatkov o obiskovalcih spletnih strani.

Uporaba vsebin spletnega portala

Celotna vsebina spletnega portala je avtorsko delo, na katerem ima avtorske pravice Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. Avtorsko delo je zaščiteno v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 21/1995, št. 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US: U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2, 139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008). Vsebine, objavljene na spletnem portalu, je dovoljeno pregledovati in reproducirati  izključno za lastne potrebe. Ne sme pa se jih v nasprotju z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah kakorkoli spreminjati, prepisovati, drugače reproducirati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače uporabljati in razširjati v komercialne ali nekomericalne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin tega spletnega portala se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in druga obvestila ter opozorila.

Odgovorne osebe

Spletno mesto DVB-T portal Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije ureja uredniški odbor v sestavi: Igor Funa, urednik ter člana Tanja Kerševan Smokvina in Tina Čuček.

 

 


AKOS  DVB-T Portal RTV Slovenija  Projekt DVB DigiTAG EICTA

Copyright © 2008-2014, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, vse pravice pridržane
DVB je registrirana blagovna znamka projekta DVB
Pravno obvestilo