Spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik namestimo piškotke in omogočimo pravilno delovanje strani?
Več informacij
   Pogosta vprašanja  |  Multipleksi  |  RSS Novice RSS  |  Najdi Zacetna stranKontaktiE-postaEN
DVB-T v Sloveniji Digitalne tehnologije
AKTUALNO OSNOVE SPREJEMNIKI POKRITOST PREHOD HDTV FORUM

Javni razpis za sofinanciranje stroškov analogne radiodifuzije

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje stroškov analogne radiodifuzije v letih 2009 in 2010. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov analogne radiodifuzije ponudnikom televizijskih vsebin v obdobju hkratnega analognega in digitalnega oddajanja.

Na razpis se lahko prijavijo ponudniki vsebin, ki:
– imajo v času oddaje vloge na ta javni razpis veljavno odločbo Agencije Republike Slovenije za pošto in elektronske komunikacije o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno prizemno oddajanje svojega TV programa,
– ki imajo na posameznem geografskem območju tehnično možnost in pravico oddajanja in razširjanja programskih vsebin v multipleksu A za DVB-T,
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– niso za isti namen že sofinancirani iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči,
– nimajo neporavnane obveznosti do države,
– niso za isti namen že pridobila ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega in lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov,
– niso v težavah, stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.

Rok za oddajo vlog je 18. 11. 2009, do 12. ure. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu št. 91 z dne 13. 11. 2009.


 

 


AKOS  DVB-T Portal RTV Slovenija  Projekt DVB DigiTAG EICTA

Copyright © 2008-2014, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, vse pravice pridržane
DVB je registrirana blagovna znamka projekta DVB
Pravno obvestilo