Spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik namestimo piškotke in omogočimo pravilno delovanje strani?
Več informacij
   Pogosta vprašanja  |  Multipleksi  |  RSS Novice RSS  |  Najdi Zacetna stranKontaktiE-postaEN
DVB-T v Sloveniji Digitalne tehnologije
AKTUALNO OSNOVE SPREJEMNIKI POKRITOST PREHOD HDTV FORUM
Raklame + oglasi za Pop Non Stop manj kot 12 minut na uro?
09.04.2012 11:19
Že nekaj časa na programih Pro Plus precej pogosto kar med programi oglašujejo Pop Non Stop.

Če prav razumem Zakon o medijih (97. člen) omejuje obseg oglasov in podobnega na 12 minut na uro. Ali POP TV skupno z reklamami in temi oglasi za Pop Non Stop res ne preseže teh 12 minut? Mogoče regulator ve, kdo to nadzira?

Mislim, da ni dvoma, da je tisti napis za Pop Non Stop oglaševanje v smislu Zakona o medijih, ker je namenjen oglaševanju nakupa plačljive storitve. V omejitvi trajanja v zakonu se nikjer ne omenja, da se nanaša samo na oglase, ki so ločeni od TV programa, in zato po mojem štejejo tudi oglasi, ki so čez program.
Re: Raklame + oglasi za Pop Non Stop manj kot 12 minut na uro?
09.04.2012 12:17
Ja, težijo, ker tega nihče ne kupi. Saj ljudje niso neumni.
Re: Raklame + oglasi za Pop Non Stop manj kot 12 minut na uro?
10.04.2012 19:22
Po mojem to ni opravičilo za ignoriranje pravil.

V 46. členu ZMed-1 piše:
Quote:
(2) Za oglase po tem zakonu ne štejejo naslednje programske vsebine:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami njegovega medija (npr. napovedi lastnih izdaj oziroma oddaj);
– stranski programski izdelki, ki neposredno izhajajo iz programskih vsebin tega medija;
– oglaševanje javnih služb, kulturnih prireditev, umetniških del, ...

V to pa tisti oglasi za PNS ne štejejo. Oglašajo namreč ne programskih vsebin, ampak storitev plačljivi paket programov pri operaterjih.
PNS tudi ni stranski izdelek (DVD-ji s posnetki oddaj,...), ampak je novi samostojni medij vpisan v razvid medijev. Tudi ne izhaja neposredno iz POP TV ali Kanal A. Večino vsebin s POP Oto in Spot nikoli niso predvajali niti na POP TV niti na Kanal A. Pa tudi tukaj sploh ne oglašajo programskih izdelkov, ampak operaterjevo storitev plačljivi paket programov. Pa pri nekaterih operaterjih v oglasih omenjajo še neke "časovne funkcije" ali podobno, za katere ni nobenega razloga, da ne bi štele kot oglas ([shrani.si]).

Če je tako, potem se vsi oglasi za PNS seštejejo z "normalnimi" reklamami pri preverjanju omejitve trajanja.

Očitno zdaj prihaja v navado, da se pri vsakem operaterju kažejo drugačni oglasi, zato da so oglasi prirejeni na ponudbo operaterja. Bi vprašal regulatorja, če je pri programu, ki se je registriral za območje cele države dopustno tako vsebinsko diferencirati program za različne gledalce? Pri tiskanih medijih se to verjetno izvaja recimo z različno prilogo za neko regijo. Potem ostane problem posnetkov oddaje, ki jih morajo programi po zakonu hraniti 30 dni in dati APEK-u na zahtevo v roku 8 dni. Verjetno bi morali imeti zdaj te posnetke za vse različne vsebinske verzije pri raznih operaterjih, ker drugače APEK ne bi mogel preveriti, ali so se povsod držali omejitev. In, kako naj APEK sploh kaj preverja, če mu ne sporočijo, da obstajajo verzije z različnimi oglasi?
Re: Raklame + oglasi za Pop Non Stop manj kot 12 minut na uro?
13.04.2012 20:58
No, ker se je peterdoo potrudil in opozoril na morebiten problem, za katerega je (najbrž) pristojen APEK, se je tudi regulator potrudil odgovoriti oziroma zadevo pokomentirati.

Storitev Pop Non Stop (6 televizijskih programov) izdajatelja družbe POP TV d.o.o. je oblika plačljive televizije in je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Vsi programi imajo veljavna Dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti (v nadaljevanju: Dovoljenje), izdana s strani Agencije za pošto in el. komunikacije RS (APEK).

Uvodoma velja opozoriti, da je z dnem 17. novembrom 2011 v veljavo stopil Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (v nadaljevanju: ZAvMS), ki na področju televizijskih programov in AVMS na zahtevo uvaja nova določila in hkrati ukinja tiste povezane določbe, ki so sicer veljale zanje v skladu z Zakonom o medijih (kot npr. navedena 46. in 97. čl.).

V navedenem primeru oglaševanja plačljive televizijske storitve gre tudi v skladu z ZAvMS za očiten oglaševalski namen, tj. neposredno promocijo oziroma pospeševanje pravnega prometa posamezne storitve. ZAvMS na tem področju kot izjeme, ki ne štejejo za oglaševanje, navaja le napovedi, ki jih izdajatelj predvaja v svojem programu v zvezi s svojimi programskimi vsebinami istega programa, pomožne proizvode, ki izhajajo neposredno iz njih, napovedi sponzorstva in promocijsko umeščanje izdelkov.

ZAvMS ravno tako določa tudi, da se morajo AV komercialna sporočila povsem jasno prepoznati kot taka. Izdajatelj tako lahko delno zaslonsko oglašuje, vendar pa mora biti takšna oglaševalska praksa jasno prepoznavna in ločena na svojem delu zaslona ter ne sme vplivati na celovitost predvajane programske vsebine. V nasprotnem primeru gre za oglas, ki ni ločen od programske vsebine in kot tak ni dovoljen. Kot izhaja iz pisanja, ZAvMS ravno tako tudi še vedno določa, da skupni obseg televizijskega oglaševanja (torej, tudi delno zaslonsko oglaševanje med trajanjem programske vsebine in oglasi za Pop Non Stop izven programskih vsebin) in televizijske prodaje v televizijskem programu ne sme preseči 12 minut v okviru vsake posamezne ure.

Pristojnosti za nadzor na tem področju ima APEK. Ta nadzore nad programi redno izvaja in v primeru kršitev ustrezno ukrepa, tj. po uradni dolžnosti ali po prejeti prijavi, ki mora vsebovati konkretne podatke, kje in kdaj je bila kršitev zaznana. V zvezi z navedbo, da se pri različnih operaterjih v Sloveniji predvajajo različni oglasi znotraj istega programa, pa tako: tovrstna praksa pri slovenskih programih do danes ni bila zaznana.

Vsak televizijski program, ki spada pod jurisdikcijo Republike Slovenije, mora biti vpisan v razvid medijev in za izvajanje televizijske dejavnosti pridobiti ustrezno Dovoljenje, ki mu ga izda APEK. To opredeljuje osnovne programske zahteve, ki so vezane (zgolj) na produkcijo programskih vsebin, in na njegovi podlagi APEK opravlja nadzor. Izdajatelj je tako nosilec uredniške in pravne odgovornosti, medtem ko je operater tisti, ki tehnično omogoča razširjanje programskih vsebin. Torej bi lahko APEK v prihodnje dejansko preveril le, ali posamezen program – predvajan pri izbranem operaterju – dejansko izpolnjuje zakonska določila in obveze, ki izhajajo iz Dovoljenja.
Re: Raklame + oglasi za Pop Non Stop manj kot 12 minut na uro?
16.04.2012 12:28
Najlepša hvala za obširen, natančen odgovor in za popravke mojih izjav.

Tisto komercialno oglaševanje s črnim trakom čez sliko, ki je bilo prilepljeno zgoraj, je bilo samo pri operaterju, ki ponuja omenjeno dodatno storitev. Menda oglasa ni dodal izdajatelj programa, ampak operater. Verjetno s tako manipulacijo vsebine operater krepko prekorači svoja pooblastila in se postavi v vlogo izdajatelja programa, razen če bi mu objavo teksta naročil izdajatelj programa.

Če sem zdaj prav razumel, na nobenem slovenskem TV programu ne sme biti takega komercialnega oglaševanja, ki bi prekrivalo del programske vsebine/slike pri oddaji, ki ni reklamna oddaja. Če kdo opazi kakšen komercialni oglas, ki prekriva dogajanje v oddaji in ga to moti, mora očitno slikati in poslati APEK-u.
Re: Raklame + oglasi za Pop Non Stop manj kot 12 minut na uro?
28.04.2013 15:40
Po ukinitvi paketa POP NON STOP je operater T-2 menda spet prikazoval komercialna sporočila v zvezi s svojimi plačljivimi storitvami čez sliko programa. Ne vem, ali APEK ima kaj besede pri tem, da operaterji ne bi s komercialnimi sporočili vsebinsko spreminjali tistega, kar pripravljajo izdajatelji programov. Če se to tolerira, bi verjetno tudi mobilni operaterji lahko dodajali reklame v telefonske pogovore.


Bi mogoče regulator lahko komentiral še tole reklamiranje Merkurja na javni TV:

[tvslo.si]
od 12:35 do 14:07.

Gre po ZAvMS pri tem opozarjanju na blagovno znamko Merkur (reg št. znamke: 9670158), ki moti naraven potek vsebine z namenom privabiti gledalčevo pozornost za očiten oglaševalski namen, za neposredno promocijo oziroma pospeševanje pravnega prometa trgovine in storitev pri omenjeni znamki?

Po naslednjem opisu na APEK-ovi spletni strani bi ocenil, da ne more iti za promocijsko umeščanje izdelkov:
Quote:
APEK
S promocijskim umeščanjem izdelkov se izdelkom, storitvam ali blagovnim znamkam ne sme pripisovati neutemeljenega pomena ali neposredno spodbujati nakupa ali najema izdelkov ali storitev, zlasti ne s posebnim navajanjem izdelkov, storitev ali blagovnih znamk ali sklicevanjem nanje z namenom promocije, tako da se opozarja na izdelek, storitev ali blagovno znamko z namenom privabiti gledalčevo pozornost (na primer prikazovanje ali sklicevanje na izdelke, storitve ali blagovne znamke, opisi izdelkov ali storitev, celozaslonski, bližajoči, oddaljujoči ali ponavljajoči se posnetki izdelkov, storitev ali blagovnih znamk, način pojavljanja izdelkov, storitev ali blagovnih znamk ali sklicevanj nanje, ki moti naraven potek vsebine).

Če slučajno ne bi spadalo pod promocijsko umeščanje izdelkov, bi verjetno morali:
- Pred začetkom in po koncu označiti kot oglas. Ali med celim trajanjem tega oglaševanja v ustrezno vidni velikosti označiti z napisom "Oglas".
- Šteti v minute oglaševalskega časa.
Žal lahko v tem forumu objavljajo le registrirani uporabniki.

Klikni tukaj za prijavo

 


AKOS  DVB-T Portal RTV Slovenija  Projekt DVB DigiTAG EICTA

Copyright © 2008-2014, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, vse pravice pridržane
DVB je registrirana blagovna znamka projekta DVB
Pravno obvestilo